What is the best way to replace a radiator?

What is the best way to replace a radiator?

You can find out more about how to replace a radiator here.

Radiator installation

What is the most efficient method of replacing a radiator?

Radiators that are not working properly should be removed and replaced with new ones. This can save you money on energy while also ensuring that your home is heated as efficiently as it possibly can be! It is feasible for an untrained individual such as yourself to remove a radiator, but any installations and piping must be carried out by professionals with appropriate qualifications. In order to properly install a new radiator, you may need to examine the condition of your existing wall. Switch off the heating and shut the valves at either end of the radiator if the pipe centers at both ends of the radiator are similar.

Make use of an adjustable spanner to loosen one of the swivel nuts that connect the valve to the radiator, while simultaneously shutting off both valves at the same time with the other. You should make use of any tray that is located below the valve to catch any water that may have drained out. Be careful to check that the bleed valve is closed and that all water pipes and valves are correctly connected before you turn on your water supply valve. To ensure that there is nothing concealed behind the wall before drilling through it, use a multi-purpose digital detector to check the area behind it before drilling. If you need to bleed more than one radiator, always start with the radiator on the ground floor that is the farthest away from the boiler when bleeding several radiators.

If you live in a bungalow, you may want to start by bleeding the radiator that is located at the far end of your home from where your boiler is located. Work your way through the radiators, getting closer and closer to the boiler as you go. Then go to the second floor and repeat the process there as well. Make ensure that your central heating system (including your boiler) is turned off and that your radiators are totally cold before proceeding.

Easy measures to follow for a successful radiator installation

Remove and replace any radiators that are not functioning correctly. This will not only save you money on electricity, but it will also guarantee that your house is heated as effectively as possible. Although replacing a new radiator is not a difficult job, it is important to follow our recommendations to prevent creating any extra mess or having any negative effect on the system.

Do you need the services of a plumber to replace a radiator?

While it is possible for an unskilled person such as yourself to remove a radiator, you should be aware that any installations and piping must be carried out by qualified experts. Just keep in mind that any installation or piping should be left to the experts.

Is it worthwhile to replace radiators?

However, unless you're going into a new construction, you should at the very least think about changing your radiators.... Despite the fact that they typically have a longer lifetime, radiators are not indestructible, and all of the advantages of your new boiler may be negated if it is utilized to provide water to out-of-date radiators.

Is it possible to replace a radiator without having to empty the system?

While it is possible to replace the radiator valve without completely emptying the system if you are just replacing a single radiator, doing so has its advantages. For example, the water in your central heating system is laced with heating additives and inhibitors that help to keep the system running smoothly and efficiently.

Než začnete, zvažte následující:

Before you begin, there are a few of things you should consider. First and foremost, inspect the condition of your wall. Is there any crumbling plaster or fractures in the walls? If this is the case, you may need to perform some repairs before you can install your new radiator.

Jak rozebrat a znovu nainstalovat chladič

Zkontrolujte, zda jsou vaše stěny pevné zdivo (cihly nebo bloky spojené s maltou) nebo sádrokarton (dutá oblast pod suchou stěnou nebo stěnou studwork) kontrolou vnitřku vašeho domova. Pokud je stěna z masivního zdiva, budete si moci vybrat z většího výběru nových radiátorů. Protože stěny jsou silnější, můžete si vybrat jakoukoli velikost a styl, který chcete. Velké radiátory mohou být namontovány na kteroukoli část stěny pomocí příslušných armatur. Pro sádrokarton stěny, budete muset najít nogginse, což může být zpočátku obtížné najít. Svislé nebo vodorovné kusy dřeva, ke kterým je sádrokarton připojen, se označují jako čepy. Detektor stud vám pomůže při jejich nalezení. Protože čepy jsou nejvíce strukturálně zvuková část stěny, váš radiátor bude muset být podporován jimi. Můžete být omezeni v druhu a velikosti radiátoru, který můžete použít v oblasti v závislosti na tom, kde se nacházejí. Pokud jste schopni připojte Podpěrný držák k čepu, nebudete potřebovat zástrčku; namísto, k zajištění držáku použijete pouze vhodný druh šroubu.

 1. Nejrychlejší a nejpřímější způsob výměny radiátoru je vybrat si radiátor s podobnými středy potrubí. Pokud tomu tak není, budete muset znovu zarovnat své nové ventily, což nejlépe provede profesionální instalatér.
 2. Chcete-li izolovat nový chladič, pokud jsou středy potrubí na obou koncích identické, vypněte topení a uzavřete ventily na obou koncích středů trubek chladiče. Radiátorové ventily jsou k dispozici v různých konfiguracích. Ruční ventily by měly být otočeny ve směru hodinových ručiček, dokud je nelze dále otáčet; termostatické ventily by měly být nastaveny na nulu nebo vypnuto; a ventily lockshield by měly být vytaženy z cesty a čtvercový hřídel otočen ve směru hodinových ručiček nastavitelným klíčem, pokud jsou předložit. Sledujte, kolik otáček provedete, a zapište si je, abyste mohli nový chladič resetovat na stejný průtok, jakmile opravíte chladič a potřebujete tento ventil znovu otevřít po upevnění chladiče.
 3. Ujistěte se, že máte pod ventilem zásobník, který shromažďuje veškerou vodu, která vytéká. Zjistili jsme, že zásobník na malířské válečky funguje dobře. Pomocí nastavitelného klíče uvolněte jednu z otočných matic, které spojují ventil s chladičem, a současně vypněte oba ventily najednou. Může být nutné použít druhý klíč nebo trubkový klíč, aby tělo ventilu zůstalo na místě, aby se zabránilo jeho otáčení a vzpěru potrubí.
 4. Pomocí odvzdušňovacího klíče chladiče nebo šroubováku otevřete odvzdušňovací ventil umístěný v horní části chladiče a sejměte matici uzávěru na spodní straně chladiče. Když je zásobník téměř naplněn, utáhněte otočnou matici a vložte obsah zásobníku do nádoby. Připravte si zásobu čistých ručníků v případě úniku. Opakujte postup, dokud nebude vypuštěna veškerá voda, a poté odpojte druhý ventil. Vyjměte chladič z montážních držáků a nakloňte jej, aby zbyly zbytky voda k odtoku. Je možné, že pro tuto sekci budete muset požádat o pomoc jinou osobu. Naplňte vývod na jednom konci chladiče starým hadříkem nebo hadříkem, abyste zabránili úniku radiátoru, a prozatím jej odložte na stranu.
 5. Pokud nejsou současné držáky zaměnitelné, budete je pravděpodobně muset odšroubovat před instalací nových držáků chladiče. Je možné, že budete muset vyplnit všechny mezery, které zanechaly předchozí opravné otvory.
 6. Před vrtáním do něj použijte víceúčelový digitální detektor, abyste se ujistili, že za ním není nic skrytého. Jednoduché ovládání, budou vás informovat, zda jsou v oblasti, kde chcete provádět svou stavební práci, přítomny nějaké trubky, kabely nebo čepy. Pokud v regionu existují nějaká nebezpečí, můžete zařízení jednoduše spustit po povrchu oblasti, abyste to zjistili.
 7. Install the brackets on the wall and then attach the radiator to the brackets using screws.
 8. In order to make it simpler to screw the connection screws into a radiator when it is installed on the wall, the brackets must be installed with the outward facing brackets facing the wall.
 9. Before turning on your water supply, make sure the bleed valve is closed and all water pipes and valves are properly connected.

What is the proper way to bleed your radiator?

There will be some air trapped in the radiator, and you will need to bleed it to get rid of it.

 1. Remove the dust sheet from the floor and use a radiator key or flat-head screwdriver to open the valve between a quarter and a half turn in the anti-clockwise direction. Don't unscrew it more than one full turn at a time to avoid damaging the threads.
 2. When you open the bleed bolt, you'll hear trapped air hissing out of the engine. Prepare for the first trickle of water to emerge by placing a cup or small container under the bleed valve and a cloth nearby. As soon as the first trickle of water emerges, shut the bleed bolt by twisting the key or screwdriver counterclockwise. Check to see that you are not overtightening the bolt.

Is it better to bleed a radiator from the top or from the bottom?

You should always start with the radiator on the ground level that is the farthest away from the boiler if you discover that you need to bleed more than one radiator. Most of the time, you will be able to locate the bleed valve on the top or side of your radiator.

Is there a certain sequence in which to bleed radiators?

Work your way through the radiators, going closer to the boiler as you go. Then, walk upstairs and repeat the procedure there as well. If you live in a bungalow, you may start by bleeding the radiator at the far end of your house from your boiler, which will be the first radiator you will need to do.

Is it necessary to cut off the water supply to a radiator in order to bleed it?

Before trying to bleed your radiators, be certain that your central heating system (your boiler) is switched off and that your radiators are completely cold. Your radiators contain hot water when they are switched on, and bleeding them at this time may put you at danger of burning yourself.

How to replace a radiator in the best way?

 • Remove and replace any faulty radiators.
 • This will save you money on energy and ensure your home is properly heated.
 • You may remove a radiator, but all installations and pipes must be done by professionals.
 • Before installing a new radiator, you may need to examine the wall.
 • Close the valves at each end of the radiator if the pipe centers are similar.
 • Using an adjustable spanner, remove one of the swivel bolts connecting the valve to the radiator.
 • Use the tray below the valve to catch any water that leaks.
 • Before turning on your water, shut the bleed valve and connect all water pipes and valves.
 • Before drilling into the wall, use a multi-purpose digital detector to check for concealed objects.
 • If you need to bleed more than one radiator, start with the one farthest from the boiler.
 • If you live in a bungalow, start by bleeding the radiator furthest from the boiler.
 • Move through the radiators, closer to the boiler.
 • Then go upstairs and do it again.
 • Make sure your heater is off and your radiators are totally cold.

Napsáno
BrookPad tým

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.